SEJARAH SEKOLAH

……………….. Sepintas lalu

Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Maung terletak di dalam kawasan daerah Barat Daya dengan keluasan 4.5 Ekar. Sekolah ini mula beroperasi pada 01 / 01 / 2001 dengan guru seramai 20 orang manakala murid seramai 90 orang.

Kini, pada tahun 2021, sekolah ini mempunyai murid seramai 541 orang, 52 orang guru, 7 orang staf sokongan, 24 buah kelas.

SMK BAMA DARI PANDANGAN ATAS