Kesimpulannya, Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam melahirkan murid yang berkualiti tinggi dalam bidang pendidikan dan lain-lain.

Sumber : KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA