Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) untuk menggantikan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2003 (SKPM2003) dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 (SKPM 2010). Perubahan ini adalah sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan perkembangan bidang pendidikan semasa.  

Semua sekolah di bawah KPM akan melaksanakan Penilaian Kendiri Sekolah (PKS) menggunakan instrumen SKPMg2 mulai 1 Mac 2017. Penilaian akan dilakukan sepanjang tahun dan semakan hasil penilaian akan dibuat sebanyak tiga kali setahun iaiatu pada bulan Mac, Julai dan November.

Sila dapatkan rujukan dan maklumat lanjut berkaitan SKPMg 2 berdasarkan pautan berikut;

1. Instrumen SKPMG2

2. Pelaksanaan SKPMG2

3. Kandungan dan pengiraan skor

4. Tapak SKPMG2

5. SKPMG2 – Standard 1

6. SKPMG2 – Standard 2

7. SKPMG2 – Standard 3.1

8. SKPMG2 – Standard 3.2

9. SKPMG2 – Standard 3.3

10. SKPMG2 – Standard 4

11. SKPMG2 – Standard 5

Bagi melayari laman sesawang SKPMG2, SIla klik link di bawah :

Klik Link Ini