Objektif program ini adalah bertujuan untuk melihat prestasi atau pencapaian pelajar mengikut kelas, isu-isu berbangkit yang terdapat pada pelajar serta intervensi yang dibuat oleh guru-guru subjek berkaitan isu-isu yang dihadapi. Program ini dijalankan secara berasingan mengikut kelas. Telah dipengerusikan oleh Tuan Pengetua. Program dialog prestasi ini telah diadakan seperti ketetapan berikut di Bilik Mesyuarat SMK Batu Maung:

  • Ting. 1 Ibnu Khaldun : 06/10/22 (Khamis)
  • Ting. 1 Avicenna : 12/10/22 (Rabu)
  • Ting. 1 Averroes : 13/10/22 (Khamis)
  • Ting. 1 Abulcasis, 1 Avenzoar, Ting. 2 dan Ting 3 : 15/10/22 (Sabtu)
Dialog Prestasi Ting. 1 Ibnu Khaldun
Dialog Prestasi Ting. 1 Avicenna
Dialog Prestasi Ting. 1 Averroes
Dialog Prestasi Ting. 1 Abulcasis, 1 Avenzoar, Semua Kelas Tingkatan 2 dan Tingkatan 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *